Živočišná výroba

Společnost v roce 2009 ukončila odchov mléčných krav. V současné době má ve stavu 130 ks
krav  BTPM.  Jsou rozděleny do  tří stád, které se pasou od května do konce října na pastvinách.
Společnost má ve stavu  370 ks býků, část z vlastního obratu, v
ětší množstvi zástavových býků se nakupuje
ve váze okolo 220 kg a dokrmuje se do jatečné váhy. V roce 2021 se prodalo 355 ks býků , průměrn
é čisté váze 701 kg.
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz