Historie firmy


Zemědělská společnost Městečko Trnávka byla zapsána do obchodního rejstříku dne
20.listopadu 1961, rejstřík je veden Krajským soudem Hradec Králové, oddíl B, vložka 2243.
Společnost za dobu svého trvání nezměnila hlavní náplň své činnosti a nepřetržitě podniká od data
svého zapsání do  obchodního rejstříku. Společnost hospodaří v okrese Svitavy, Pardubickém kraji.
  Na členské schůzi dne 24.11.2001 byla schválena přeměna Zemědělského družstva Městečko Trnávka na Zemědělskou společnost Městečko Trnávka, a.s. a  to změnou názvu, s účinností od 1.4.2002.  Zemědělská společnost hospodaří na 1.703 ha zemědělské půdy.    
   V měsíci březnu 2011 Zemědělská společnost Městečko Trnávka založila společnost EKO Trnávka s.r.o. , ve které je stoprocentním vlastníkem. Do společnosti EKO Trnávka bylo pronajato
599 ha zemědělské půdy, z toho je 432 ha TTP,  48 ha orná půda. Na těchto pozemcích společnost
EKO Trnávka hospodaří v ekologickém režimu. Zaměření společnosti je  na pastevní odchov krav BTPM.

    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:CZ00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz


Dotační programy